Historia

 • Klasztor w Dziedzicach

  Klasztor w Dziedzicach

 • Pozdrowienia z Dziedzic

  Pozdrowienia z Dziedzic

 • Dziedzice. Klasztor Felicjanek

  Dziedzice. Klasztor Felicjanek

 • Pozdrowienia z Dziedzic

  Pozdrowienia z Dziedzic

 • Klasztor P.P. sióstr Felicjanek Dziedzice

  Klasztor P.P. sióstr Felicjanek Dziedzice

Tradycja działalności opiekuńczej prowadzonej w naszej siedzibie sięga roku 1946. W tym czasie budynek był własnością Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Felicjanek, gdzie zorganizowano placówkę opiekuńczą. Pierwszymi wychowankami były dzieci osierocone w czasie II wojny światowej, w tym również wywiezione przez okupanta w czasie wojny i powracające do Polski z terenów niemieckich. Pierwszy wpis w posiadanej przez nas ewidencji został datowany na 24 lipca 1946 roku. Lista obejmuje grupę 16 chłopców przywiezionych z Koźla i powierzonych opiece sióstr zakonnych. Wtedy wychowankowie przebywali w domu dziecka do czasu odnalezienia rodziców, krewnych, bądź powierzenia ich opiece rodzin zastępczych. W późniejszym czasie prowadzono również usamodzielnienia dorosłych podopiecznych.

Od 1 września 1962 roku placówka rozpoczęła działalność jako Państwowy Dom Dziecka. Kierowano do nas dzieci z całego Śląska. W 1984 roku decyzją Urzędu Miasta i Gminy w Czechowicach-Dziedzicach budynek przy ul. Legionów 81 został odkupiony od Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, a na podstawie przepisów oświatowych wydano orzeczenie o organizacji Państwowego Domu Dziecka. W 1994 roku Kuratorium Oświaty w Katowicach wydało "Akt przekształcenia publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych" w ówczesnym województwie katowickim i zmieniono nazwę naszego ośrodka na Dom Dziecka.

Na przestrzeni kilkudziesięciu lat z opieki placówki skorzystało ponad 700 dzieci. Z czasem zmieniała się struktura organizacyjna, formy i metody pracy z wychowankami. Dawniej w domu dziecka przebywało nawet 50 osób. Obecnie limit miejsc wynosi 30, co pozwala zapewnić dzieciom odpowiedni komfort.

Od 2000 roku naszym organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej. W wyniku starań władz powiatowych odkupiono cały teren ośrodka, wykonano ogrodzenie, a także kompleksowo wyremontowano budynek. W 2003 roku zmieniliśmy nazwę na Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie, rozszerzając naszą działalność o pracę z rodzinami podopiecznych. Jednocześnie wdrożyliśmy standardy obowiązujące placówki opiekuńczo-wychowawcze, uzyskując wpis do rejestru placówek Wojewody Śląskiego.

Obecnie kontynuujemy tradycję pracy opiekuńczo-wychowawczej, przyjmując kolejne dzieci, którym trzeba zapewnić opiekę. Nasza praca koncentruje się na tworzeniu możliwości powrotu dziecka do domu. Jeżeli takich szans nie ma, głównym celem staje się umieszczenie w rodzinnej pieczy zastępczej. Z młodzieżą najczęściej pracujemy aż do usamodzielnienia.

Script logo